Anasayfa » Okul Öncesi Drama Oyun ve Etkinlikleri » Okul Öncesi Çocuklar İçin Karışık Drama Oyun Etkinlik Örnekleri

Okul Öncesi Çocuklar İçin Karışık Drama Oyun Etkinlik Örnekleri

  1. Oyun

Oyun\Etkinlik: Kurt Baba

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama, taklit yeteneğini geliştirme, ritmik algıyı güçlendirme.

Uygulama:

Şarkı:

Ormanda gezer iken

Kurt Baba’ya rastlar iken

Kurt Baba, Kurt Baba ne yapıyorsun?

Daire şeklinde el ele tutuşarak bu şarkıyı söyleyen öğrenciler ebeye, yani Kurt Baba’ya veya Kurt Anne’ye ne yaptığını sorarlar. Kurt Baba değişik biçimlerde cevap verir. Örneğin, oyun oynuyorum, yemek yiyorum, dişlerimi fırçalıyorum vb… Ebenin cevabına göre ebe taklit edilir ve “kolay gelsin, afiyet olsun” gibi nidalar kullanılır. Ebe en sonunda “sizi yiyeceğim” dediğinde herkes kaçar. Kurt Baba onları yakalamaya çalışır. Yakaladığı kişi ebe olur.

2. Oyun

Oyun\Etkinlik: Dedemin Bahçesi

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama, grup koordinasyonunu geliştirebilme, sınıfı gruplandırma, ritmik algıyı güçlendirme ve müzik yetisini geliştirme.

Uygulama:

Şarkı:

Dedemin bahçesinde kuzuları var

Otur dersem oturur

Kalk dersem kalkar

Büzül dersem büzülür

Açıl dersem açılır

Küs dersem küsülür

Barış dersem barışılır

Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp…

El ele tutuşarak daire biçimini almış öğrenciler yukarıdaki şarkıyı söylerler. Jestler ve mimiklerini kullanarak şarkının gerektirdiği hareketleri yaparlar. Hareketler çeşitlenmeli ve değiştirilmelidir.

3. Oyun

Oyun\etkinlik: Tilki Tilki Saat Kaç?

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama, refleks geliştirme, taklit yeteneğini geliştirme, sayı kavramını öğretme.

Uygulama: Öğrencilerden bir kişi seçilerek tilki, yani ebe olur. Diğer öğrenciler tilkinin karşısına tek sıra halinde dizilirler. Her öğrenci ayrı ayrı, “Tilki tilki saat kaç?” diye sorar. Arkası dönük olan ebenin verdiği cevaba göre, diğer çocuklar adım atarak ebeye yaklaşmaya çalışır. Örneğin saat beş ise beş adım, üç ise üç adım vb. Ebe kendisine yaklaşan arkadaşlarını hareket halindeyken yakalamaya çalışır. Yakalarsa yakaladığı öğrenci ebe olur. Ebe, “yemek vakti” dediği zaman herkes ebeden kurtulmak için kaçar. Bu oyunda, küçük yaştaki öğrencilere sayılar, büyük-küçük, ileri-geri gibi kavramlar öğretilebilir.

4. Oyun

Oyun\etkinlik: Saymacalı Köşe Kapmaca

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Öğrenilen sayıların pekiştirilmesi, dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme

Uygulama: Öğrenciler sıraya girerler. Öğretmen birden dörde kadar sırayla saymalarını ister. Dörtten sonra tekrar bire geçilir. Böylece her öğrencinin bir numarası olur. Her köşeye birer numara verilir. Her öğrencinin kendi köşesine gitmesi istenir. Öğretmenin komutuyla (“1’ler ile 4’ler, 2’ler ile 3’ler yer değiştirsin”) gruplar yer değiştirir. Yerine en son yerleşen grup bir – alır. Oyunun sonunda hangi grup sıfıra yakınsa o grup alkışlanır.

5. Oyun

Oyun\etkinlik: Mendil Kapmaca

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama ve bedensel koordinasyonu geliştirebilme.

Materyaller: Bir parça bez veya kâğıt bir mendil

Uygulama: Karşı karşıya konumlanmış iki gruptan birisi “Menekşe mendilin düşe, bizden size kim düşe?” dediğinde, karşı grup rakibin en zayıf kişisini seçerek yarışı kazanmaya çalışır. Amaç, ortadaki öğrencinin elindeki mendili kaparak rakip grubun sayısını sıfıra indirmektir. Çarpışma olmaması için önlem alınmalıdır.

6. Oyun

Oyun\etkinlik: Meyve Tabağı

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme, kavram öğrenimi, topluluğu gruplandırma.

Materyaller: Minderler veya sandalyeler.

Uygulama: Eğitmen herkese bir meyve ismi verir. Yer değiştirmesini istediği kişilerin adını söyler. Adı söylenenler yer değiştirir. Meyve tabağı dendiğinde herkes yer değiştirmek zorundadır. Ayakta kalan en son kişi oyundan çıkarılır. Bir kişi kalıncaya kadar oyuna devam edilir.

7. Oyun

Oyun\etkinlik: Yerden Yüksekte

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci

Amaçlar\Hedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme

Uygulama: Bu kovalamaca oyununda ebenin kovaladığı oyuncular, yakalanmamak için zeminden herhangi yükseklikte bir şeye çıkmak ya da ayaklarını yerden kaldırmak zorundadır. Ebe olan kişi diğerlerini yakalayarak ebelemek ister. Ancak iki ayağın da yerden yüksekte olduğu durumlarda, ebe kimseye dokunamaz. Son kişi kalıncaya kadar oyuna devam edilir. Oldukça zevkli ve deşarj edici bir oyundur.

8. Oyun:

Oyun\etkinlik: Eşya Saklamaca

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci

Amaçlar\Hedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme

Uygulama: Bir kişi sınıftan dışarı çıkar, diğerleri ortak karar vererek dışarı çıkana ait olan bir nesneyi saklarlar. Sınıftakiler ebeyi “sıcak”, “soğuk” ve “ılık” diyerek hedefe yönlendirmeye, bazen de şaşırtmaya çalışırlar.

9. Oyun

Oyun\etkinlik: Kurt-Kuzu/Hırsız-Polis

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme.

Materyaller: Tebeşir ve minderler.

Uygulama: Sınıf ikiye ayrılır. Yere tebeşirle kurtların ve kuzuların bölgeleri çizilir. Bir grup kurt olur diğer grup da kuzu olur. Kurtlar kuzuları, ancak ve ancak kendi bölgelerinden çıktıkları zaman yakalayabilirler. Kuzular ise söyledikleri nidalarla kurtları “kızdırırlar” ve yakalanmamaya çalışırlar. Kuzular bitene ya da kurtlar yorulana kadar oyun devam eder. Aynı oyun hırsız-polis şeklinde de oynanabilir.

10. Oyun

Oyun\etkinlik: Don-Ateş

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme.

Uygulama: Ebe kaçan oyuncularından birini yakalayıp “don” dediğinde, o kişi hareketsiz bir şekilde kalır. Bu kişiye diğer oyuncu arkadaşlarından biri dokunup “ateş” derse ve bacaklarının altından geçerse, o kişi donmaktan kurtulur. Ağır çekim bir şekilde de oyun oynanabilir.

11. Oyun

Oyun\etkinlik: Dans Eden Balık Oltası

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 15–20 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Verilen komutları uygulayabilme, grup halinde ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme, taklit ve rol oynama becerisini güçlendirme, büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Materyaller: CD çalar.

Uygulama: Oyun tercihen müzik eşliğinde yapılmalıdır. Müzik seçerken ağır ritimli ve mizahi bir müzik seçilmesi daha doğru olur. Öğrencilerden biri balıkçı olur, diğerleri de balık. Balıkçı gölde su altına dalmış balıkları avlamaktadır. Balıklar da balıkçıdan kaçmaktadır. Su altında olunduğu için ağır çekim hareket edilmektedir. Balıkçı bir balığı yakaladığında yakaladığı balık da balıkçı olur ve el ele tutuşurlar. El ele tutuşarak oltayı büyütmeye başlarlar. Böylece koordineli bir şekilde hareket ederek daha kolay balık yakalayabilme şansına sahip olurlar. Oyun tüm balıklar yakalanıncaya kadar devam eder. Yüksek tempolu bir müzik kullanılarak, oyunun dinamizmi artırılabilir.

12. Oyun

Oyun\Etkinlik: Ayna Oyunu

Oyunun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar-Hedefler: Ortak hareket edebilme, özgüveni geliştirerek kendini ifade edebilme bedensel koordinasyonu geliştirebilme, taklit ve rol oynama becerisini güçlendirme, büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Uygulama: Öğrenciler arasında ikililer oluşturulur. İkili olan öğrencilerden biri ayna olur, diğeri ise onun karşısına geçer. Ayna olan çocuk arkadaşının yaptıklarını taklit etmek zorundadır.

13. Oyun

Oyun\etkinlik: Yankı Oyunu/ Sesli Ayna Oyunu

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 15–20 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Taklit ve rol yapma becerisini güçlendirme, konsantrasyona ve duygu düşünce alışverişine yardımcı olma, doğaçlama becerisini geliştirme.

Uygulama: Ayna oyununda olduğu gibi bu oyunda da öğrencilerden beklenen, birbirlerini taklit etmeleridir. Ama bu defa birbirlerinin vokallerini (seslerini) taklit etmeleri gerekmektedir. Oyunun ilerleyen aşamalarında öğrencilerin birbirleriyle diyalog kurmaları ve doğaçlama yapmaları istenmelidir.

14. Oyun

Oyun\etkinlik: Kulaktan Kulağa

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Ortak hareket edebilme, duygu düşünce alışverişine yardımcı olma, doğaçlama becerisini geliştirme.

Uygulama: Çocuklar yan yana otururlar. Başta oturan çocuk arkadaşının kulağına herhangi bir şey söyler. O da diğer yanındakine fısıldar. Böylece sıranın sonuna kadar gidilir. Amaç cümlenin bozulmaması değil, cümlenin olabildiğince yaratıcı bir şekilde bozulmasıdır.

15. Oyun

Oyun\etkinlik: Kör Ebe

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Bedensel koordinasyonu geliştirebilme, büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Materyaller: Bir adet bandana.

Uygulama: Sınıftaki öğrencilerden bir ebe seçilir ve gözleri bağlanır. Ebe gözleri bağlı haldeyken arkadaşlarına dokunmaya çalışır. Ebenin dokunduğu kişi yeni ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Oyun bir süre sonra kör dolaştırma şeklinde de oynanabilir.

16. Oyun

Oyun\etkinlik: Sağır Ebe/Kimin Sesi?

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci

Amaçlar\Hedefler: Dikkati ve konsantrasyonu sağlama, vokal kullanımını geliştirme.

Materyaller: Bir adet bandana.

Uygulama: Sınıftan bir ebe seçilir ve gözleri bağlanır. Ebe gözleri bağlı haldeyken öğretmenin seçtiği öğrenciler seslerini değiştirerek konuşur ya da hayvan taklitleri yaparlar. Ebe konuşanın hangi arkadaşı olduğunu bulmaya çalışır. Bulduğu takdirde bulduğu kişi ebe olur. Oyunun ilerleyen aşamalarında konuşan kişi sayısını artırmak ve öğrencileri doğaçlama yapmaya teşvik etmek de mümkündür.

17. Oyun

Oyun\etkinlik: Top Kimde?

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Bedensel koordinasyonu geliştirebilme, taklit ve rol oynama becerisini güçlendirme, büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Materyaller: Bir küçük top.

Uygulama: Öğretmen öğrencileri karşılıklı iki gruba ayırır. Öğretmen bir gruptaki öğrencilerden birine avuç içine sığacak büyüklükte bir top verir. Topun olduğu gruptaki öğrenciler topun kimde olduğunu belli etmemeye, karşı gruptakiler ise topun kimde olduğunu bilmeye çalışırlar.

18. Oyun

Oyun\etkinlik: Evet-Hayır

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Dikkati ve konsantrasyonu sağlama, vokal kullanımını geliştirme.

Uygulama: Öğretmen öğrencilerden gönüllü olan birini seçer ve ona çeşitli sorular sorar. Öğrencinin yapması gereken, soruları “evet” ve “hayır” demeden cevaplandırmasıdır. Bir süre sonra öğretmen üstlendiği rolü öğrencilerden birine devreder ve karşısındaki arkadaşıyla röportaj yapmasını ister. Karakter doğaçlaması şeklinde oyuna devam edilirse, daha yaratıcı bir süreç gelişebilir.

19. Oyun

Oyun\etkinlik: Tersi Ne?

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Kelime hazinesini geliştirmek, özgüveni geliştirerek kendini ifade edebilme, dili etkili bir şekilde kullanabilme, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Materyaller: Herhangi bir materyale gerek yoktur.

Uygulama: Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Grupların yapması gereken öğretmenin söylediği kelimenin tersini olabildiğince çabuk söylemektir. En önce söyleyen grup artı puan alır. En çok artı puanı alan grup alkışlanır. Oyunun ikinci bölümünde, öğretmen öğrencilerden söylediği kelimenin anlamdaşı olan kelimeyi bulmalarını ister.

20. Oyun

Oyun\etkinlik: Beynim Nerede?

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Organların tanınması, vücuttaki yerlerinin öğrenilmesi.

Uygulama: Öğrenciler mindere yarım halka biçiminde otururlar. Öğretmen elini başına götürür ve “başa dokun” der. Öğrenciler elleriyle başlarına dokunurlar. Öğretmen sonra başka bir organını söyler. Böylece birçok organa dokunulur. Ardından oyun şaşırtmacalı bir şekilde oynanır. Öğretmen “başa dokun” der ama sırtına dokunur vb.

21. Oyun

Oyun\etkinlik: Gölgesi Ol!

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Dikkati ve konsantrasyonu sağlama, büyük-küçük kas gelişimini sağlama, verilen komutları uygulayabilme, grup halinde belli bir ritim içinde ortak hareket edebilme.

Materyaller: CD çalar.

Uygulama: Öğrenciler iki gruba ayrılır ve tek sıra halinde dizilirler. Herkes, grup başlarındaki öğrencileri takip ederek sınıfta yürümeye başlarlar. Baştaki öğrenci bir süre sonra yürüyüşünü değiştirir ve arkasındaki öğrenciler de onu taklit eder. En iyi uyumu yakalayan grup alkışlanır.

22. Oyun

Oyun\etkinlik: Davul-zurna bir iki üç/ebe-tura bir iki üç

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama, bedensel koordinasyonu geliştirebilme.

Uygulama: Bir ebe seçilir. Ebe arkasını dönüp “davul, zurna, bir, iki, üç” derken, geride kalan öğrenciler ebeye yaklaşmaya çalışırlar. Ebe arkasını döndüğünde hareket eden, grubun en arkasına gider. Ebeye yakalanmadan ebenin yanına kadar gidebilen öğrenci ebeyi ebeler ve geldikleri yere kaçar. Ebe tüm öğrencileri kovalar ve kendinden başka birini ebelemeye çalışır. Ebelediği kişi yeni ebe olur.

23. Oyun

Oyun\etkinlik: Evsiz Tavşan

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama.

Materyaller: Herhangi bir materyale gerek yoktur.

Uygulama: Köşe kapmaca oyununun çoklu versiyonudur. Öğrenciler daire şeklinde dizilirler. Ebe seçilen öğrenci dairenin ortasında durur. Her oyuncunun yeri tavşanın etrafında, ebe hariç, bir metre çapında birer daire çizilir. Oyuncular başlama işaretinden sonra evlerini değiştirmeye başlarlar. Ebe de dairenin içinde dolaşarak boş ev bulmaya çalışır. Ebenin yerleştiği evin sahibi tavşan olur.

24. Oyun

Oyun\etkinlik: Ormanda Seyahat

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Koordinasyonu güçlendirmek, grup bilinci oluşturmak.

Materyaller: Herhangi bir materyale gerek yoktur.

Uygulama: Öğrenciler iki gruba ayrılır. İlk gruptan hayali bir orman oluşturmaları istenir. Öğrenciler sıkışarak yan yana dururlar. İkinci grup ise hayali ormandan geçmeye çalışır. Ancak hayali ağaçlar geçit vermek istemezler. Karşılıklı küçük grup yarışları şeklinde oyuna devam edilir.

25. Oyun

Oyun\etkinlik: Tutsak Prens(es)

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Vücuda hâkim olmak, birlikte karar verebilmek.

Materyaller: Üç adet bandana.

Uygulama: Öğrenciler yarım daire şeklinde otururlar. Ortada bir sandalye durur. Sandalyenin üzerinde bir prens(es) tutsaktır. Elleri sandalyenin arkasından bandana ile (tek düğümle) bağlıdır. Bacakları da aynı şekildedir. Sandalyenin başında bir asker gözleri bağlı bir şekilde nöbet tutmaktadır. Öğretmenin seçeceği öğrencinin amacı askere yakalanmadan prens(es)in bağlarını çözüp onu kurtarmaktır.

26. Oyun

Oyun\etkinlik: Havuz Başında Heykellik

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, 5–10 dakika, 15–20 öğrenci.

Amaçlar\Hedefler: Taklit ve gözlem duygusunu geliştirmek.

Uygulama: Öğrenciler daire şeklinde otururlar. Ortada bir ebe durur. Ebenin başının üzerine eller konularak ve daire etrafında dönerek aşağıdaki şarkı söylenir. Ebenin söylediğini yapmak mecburidir, ebe istediği taklidi en iyi yapan kişiyi yeni ebe olarak seçer. Örneğin, ebe güzellik, çirkinlik, mankenlik, yaşlılık, bebeklik gibi cümleler söyler, diğerleri onun dediğini taklit etmek zorundadır.

Şarkı:

Eski minder, yüzünü göster

Göstermezsen bir poz ver

Güzellik mi çirkinlik mi?

Havuz başında heykellik mi?

Yoksa başka bir şey mi?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

Güvenlik Kodunu Girin: *

x

Check Also

Sayı Saymalı Köşe Kapmaca Drama Oyun Etkinliği

Oyun\etkinlik: Saymacalı Köşe Kapmaca Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı: Drama sınıfı, açık alan, sınıf, 10–15 ...

bursa escort beylikdüzü escort meyve siparişi istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri escort bayan bursa kocaeli escort istanbul escort escort bayan antalya escort travesti istanbul travesti ankara travesti eskişehir escort bursa escort tuzla escort gaziantep escort istanbul escort pendik escort bayan atasehir escort bayan escort kayseri kayseri escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort beylikdüzü escort meyve siparişi istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri escort bayan bursa kocaeli escort istanbul escort escort bayan antalya escort travesti istanbul travesti ankara travesti eskişehir escort bursa escort tuzla escort gaziantep escort istanbul escort pendik escort bayan atasehir escort bayan escort kayseri kayseri escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort